Detel Plus projekti

Naziv operacije: Izvedba akcijskega načrta za digitalno transformacijo podjetja Detelplus

Obveščamo vas, da smo bili izbrani na Javnem razpisu za »Spodbude za digitalno transformacijo«

Naziv operacije: »IZVEDBA AKCIJSKEGA NAČRTA ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO PODJETJA DETELPLUS «

Namen operacije je prestruktoriranje in moderniziranje poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedba novih digitalnih poslovnih modelov in s tem ohranjanje tržnega položaja in prodor na nove trge.

Cilji operacije so: izvedba digitalne transformacije – izboljšanje kompetenc zaposlenih povečanje dodane vrednosti na zaposlenega

Pričakovani rezultati operacije so dvig kompetenc zaposlenih in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

Operacija se bo izvajala do 29.9.2021.

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanje novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških ikubatorjev.«; Zasleduje poseben cilj: »Povečevanje dodane vrednosti MSP«.
NALOZBO SOFINANCIRATA EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ BI REPUBLIKA SLOVENIJA

logo-sklad-za-regionalni razvoj
logo-ministrstvo za razvoj in tehnologijo

Naziv operacije: »Laserski stimulator za odpravo posledic intenzivnega zdravljenja obolelih s COVID-19«

Glavni namen/cilj operacije: je tehnični v okviru postavitve linije in zagona proizvodnje ter komercialni v okviru povečanja obsega prodaje izdelkov, ki so proizvedeni na novi liniji, do načrtovane ravni. Investicija predstavlja proizvodnjo nove pametne medicinske naprave za hladno lasersko terapijo.

V okviru operacije smo izvedli vzpostavitev celotnega proizvodnega procesa laserskega stimulatorja za odpravo posledic intenzivnega zdravljenja obolelih s COVID-19. Namenjen je lažjemu in hitrejšemu, laserskemu zdravljenju preležanin oseb v dolgotrajnejši zdravstveni oskrbi.

Za operacijo smo prejeli sofinanciranje v višini 300.000,00 €.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana v okviru Javnega razpisa »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«, ki ga objavlja Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si.

logo-espirit slovenija
logo-sklad-za-regionalni razvoj
logo-ministrstvo za razvoj in tehnologijo